Szukasz sponsora? Anonse sponsoring

Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[email protected] jako Administrator Serwisu www.dlasponsora.com i w związku z tym Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 zem.) jest świadom zagrożeń wynikających
z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet.

W związku z świadczonymi przez Serwis Internetowy usługami zbieramy dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).

Niemniej jednak Serwis www.dlasponsora.com ogranicza zbieranie informacji o swoich użytkownikach do niezbędnego minimum gwarantującego skuteczne zarządzanie Serwisem www.dlasponsora.com w żaden sposób nie wykorzystuje informacji o adresach IP, z których łączą się użytkownicy.

Żadne informacje mogące w jakikolwiek sposób zidentyfikować Użytkownika Serwisu www.dlasponsora.com nie są ujawniane osobom, firmom i organizacjom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady może być analiza naruszeń bezpieczeństwa Serwisu
oraz konieczność udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości .

Ochrona danych osobowych

1. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis www.dlasponsora.com, Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora/Usługodawcę w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym
   do świadczenia usług przez Serwis, a także

  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań
   na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.

 1. Użytkownik, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, może wyrazić zgodę na:

  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora/Usługodawcę w celach marketingowych i reklamy,

  2. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności Serwisu Internetowego.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje dane osobowe
  wpostaci adresu e-mail.

 1. Administrator/Usługodawca, będący również administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie
  przez Administratora/Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik
  ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne, tj. spółki (przedsiębiorstwa).

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator/Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych,
  jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału
  w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie
  przez Administratora/Usługodawcę następujących danych technicznych
  i technologicznych:

  1. adres IP,

  2. wywołany adres internetowy (URL),

  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,

  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora
  na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) służących
  do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora/Usługodawcę. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania
  lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Polityce prywatności.

 1. Administrator/Usługodawca prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. Statystyki, o których mowa powyżej niezawierające jakichkolwiek danych
  o poszczególnych użytkownikach - mogą być udostępniane organizacjom trzecim, przede wszystkim w celach marketingowych.

 5. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików cookies: „sesyjny”  (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
   do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.